Thu hồi 43 dự án chậm tiến độ ở Phú Quốc

Tin tức thị trường

2020-05-27 07:14:59

Tại Kế hoạch số 76 tổ chức thực hiện Kết luận số 602, ngày 27-4-2020 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc chủ trì, kết hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phú Quốc tiến hành rà soát tiến độ, pháp luật đầu tư, đất đai; tiến hành thực hiện các bước, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư, hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với 43 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu tại Phụ lục số 04/KG, Kết luận số 602. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2020.

Được biết, trên địa bàn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch, với diện tích đất khoảng 10.837ha. Trong số này, có 8 dự án FDI, 287 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đẩu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 9.987ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 332.850 tỷ đồng, có 32 dự án đang hoàn thiện các thủ tục.

Tài sản tìm kiếm nhiều

Những tài sản có lượt xem nhiều

  • 66 m²
  • $ 1 Tỷ 480 Triệu /nền
  • 80 m²
  • $ 1 Tỷ /nền
  • 4,5*22 m²
  • $ 1 Tỷ 850 Triệu /nền
  • 90 m²
  • $ 2 Tỷ 200 Triệu /nền
  • 150,2 m²
  • $ 350 Triệu /nền